Creativemind - Dom Produkcyjny - Warszawa

Portfolio

Legia Akademicka

Legia Akademicka oddział terenowy UMCS.

Legia Akademicka Oddział Terenowy UMCS nie stara się swoimi działaniami zastąpić służb mundurowych, Sił Zbrojnych RP – przeciwnie, efektem pracy Legii Akademickiej jest zapewnienie wsparcia dla ich działań poprzez przygotowywanie fizyczne i psychiczne osób wyposażonych w konkretną wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w pracy zespołowej, w strukturach zhierarchizowanych, w warunkach podległości służbowej. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami apolityczności i transparentności.