3D animation based on architectural plans

Animacja 3D (3d max studio) przygotowana na potrzeby biura architektonicznego w Wielkiej Brytanii.