PORTEFEUILLE

Film reklamowy hotelu - Villa Aurelia
Filme reklamowy. Pensjonat Vincent.
Film reklamowy na telebim. Hotel Luxor
Film promocyjny Inne Brzmienia 2013.
Wywiad. Czy seniorzy są starzy?
Filmy reklamowe. Józef Godlewski