creativemind - dom produkcyjny

Usługi

Filmy i spoty reklamowe

Filmy i spoty reklamowe Najwyższej jakości!

realizacje-filmy

Spoty reklamowe

W CM tworzymy spoty reklamowe kompleksowo. Zawierają one materiał wideo, animacje 2D, 3D, są udźwiękowione (muzyka, lektor) i przygotowane w formatach odpowiednich do emisji. Realizujemy spoty od podstaw – czyli zaczynając od przygotowania koncepcji i scenariusza. Produkujemy również spoty na podstawie otrzymanych, gotowych scenariuszy.

Filmy reklamowe

Często spotykamy się z pytaniem: „Ile kosztuje przygotowanie filmu reklamowego?”. Pierwszym krokiem w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie jest poznanie oczekiwań pytającego. Na początek dobrze byłoby przyjrzeć się nieco bliżej filmom reklamowym i spróbować podzielić je na swego rodzaju kategorie. Podział ten nie jest tworzony sztucznie i ma na celu przypisanie różnego rodzaju realizacji do kategorii, które różnią się charakterem, sposobem wykonania i kosztem.
Do kategorii filmów reklamowych (w odróżnieniu od spotów reklamowych) zaliczamy realizacje, które trwają dłużej niż 45-60 sekund.
W zależności od tego jaką rolę film ma spełniać ? filmy reklamowe możemy podzielić na:

Filmy promocyjne.

To filmy, które powstają aby zaprezen