creativemind - dom produkcyjny

Usługi

Animacje i wizualizacje 3D

Często animacje 3D są elementem składowym większych produkcji. Powstają jako uzupełnienie lub rozwinięcie treści prezentowanych w filmach i spotach reklamowych.
W dziale 3D powstają modele postaci, produktów ale również bardziej skomplikowane sceny i elementy, które w późniejszej fazie realizacji projektu są animowane. Jeżeli chcesz zaprezentować swój produkt lub usługę w ciekawy i nowoczesny sposób – używając do tego technik animacji 3D – jesteśmy do dyspozycji.

realizacje-3D

Ile kosztuje przygotowanie animacji 3d, animacji komputerowej, animacji 2d, itp.?

Koszt przygotowania animacji tego typu zawsze ustalany jest indywidualnie. Podstawą kalkulacji, tak jak przy innych projektach, jest czas przewidziany na realizację i ilość osób zaangażowanych w realizacją konkretnego projektu. Dlatego aby rzetelnie określić koszt realizacji musimy wiedzieć jakiego rodzaju animacja jest potrzebna? Do czego i w jaki sposób ma być wykorzystana. Jeżeli wiesz jakiego rodzaju animacji potrzebujesz lub masz linki do przykładowych realizacji, które odpowiadają Ci pod względem jakości i sposobu wykonania – prześlij te informacje do nas. To przyspieszy przygotowanie wyceny.

Przygotowanie animacji 3d rozpoczyna się zazwyczaj od zbudowania odpowiednich modeli obiektów, postaci, stworzenia całych scen. Elementy te budowane są w wirtualnym środowisku przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Później w zależności od założeń obiekty, postacie lub sceny są dodatkowo obrabiane, uszczegóławiane, animowane – w efekcie powstaje animacja, która następnie jest klatka po klatce renderowana i przekazywana do dalszej obróbki.

Dlaczego war